Krav til godt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøloven stiller i arbeidsmiljøloven § 4-1 første ledd krav om at arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)