Saklighetskravet ved oppsigelse er det man juridisk kaller en rettslig standard. Dette innebærer at hva som anses som en saklig oppsigelse vil kunne utvikle seg i samsvar med tiden.

Oppsigelsen kan begrunnes i arbeidstakers eller virksomhetens forhold, og det er arbeidsgiver som må kunne bevise (ha bevisbyrden) for at oppsigelsen er saklig begrunnet, og at de forhold som påberopes er reelle.

Rettspraksis fra de senere år viser at rimelighetsvurderinger i forhold til den oppsagte har kommet sterkere inn i bildet, eksempelvis i dommene Rt. 1966 s. 393, Rt. 1984 s. 1058 og Rt. 1996 s. 812.

Saklighetsvurderingen skal foretas individuelt i forhold til den enkelte arbeidstaker. Hva som anses som en saklig oppsigelse for en arbeidstaker behøver dermed ikke være det for en annen.

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)