Om kollektiv arbeidsrett og tariffavtaler

Innledning Les mer...

Arbeidskamp

Ved interessetvister, altså tvister knyttet til interesseforholdet mellom arbeidstakerne og arbeidsgiver, er utgangspunktet at partene kan bruke arbeidskamp for å få gjennomslag for sine krav. Les mer...

Arbeidsretten

Arbeidsretten er en særdomstol for saker om arbeidstvister. Domstolen skal behandle tvister som er knyttet til tariffavtalers gyldighet, forståelse og beståen, samt krav med grunnlag i tariffavtale eller brudd på arbeidstvistlovens regler om fredsplikt, jf. arbeidstvistloven § 7 nr. 2 og tjenestetvistloven § 24 første ledd. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)