Om arverett

Arveretten omfatter reglene om arv og dødsdisposisjoner. Arv er formue, herunder gjenstander og rettigheter, som tilhørte avdøde, som deretter skal fordeles i henhold til lovens regler om arverekkefølge og/eller i henhold til disposisjoner som er gjort ved testament. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)