Arverekkefølgen

Selv om avdøde ikke har opprettet testament, vil arven fordeles etter arvelovens arverekkefølge, som følger såkalte arveklasser eller arvegangsklasser. Man opererer i norsk arverett med tre arveklasser, klasse 1 (livsarvinger eller deres barn), klasse 2 (foreldre til avdøde eller avdødes søsken eller søskens avkom) og klasse 3 (besteforeldre eller eventuelt andre barn etter bestforeldre – dvs. onkler og tanter og deres barn). Systemet er slik at dersom det er arvinger i live innenfor første arveklasse, arver de alt. Arvinger innen samme arveklasse arver likt, men slik at arv bare går videre nedover i linjen til barn av foreldre eller besteforeldre, dersom foreldre eller besteforeldre, også er døde. Man går bare videre til neste arveklasse, når det ikke finnes noen arvinger i nærmeste arveklasse. Les mer...

Tap av arv

En arving kan tape sin legalarverett eller arverett etter testament dersom man begår en alvorlig forbrytelse mot avdøde som han dør av etter arveloven § 73: Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)