Ektefellens minstearv

Gjenlevende ektefelle har en selvstendig og beskyttet legalarverett, som innebærer at ektefellen vil arve en minstearv etter loven, selv om det ikke er opprettet testament og selv dersom det ikke er noe særlig midler i boet. Ektefellearv forutsetter at ektefellene ikke er separerte på arvefallstidspunktet, jf. arveloven § 8. Dersom separasjonsbevilling ennå ikke er gitt, vil ektefellen fortsatt ha rett til arv, selv om samlivet eksempelvis er brutt. Les mer...

Samboeres arverett

Samboere har tradisjonelt ikke hatt noen legalarverett. Samboere har vært henvist til å sikre seg selv gjennom gjensidig testament. Etter en lovendring i lov 19 desember 2008 nr. 112 som trådte i kraft 1. juli 2009, fikk samboer som har eller venter barn med avdøde en minstearv på 4G. Arvelovens definisjon av samboere er nedfelt i arveloven § 28a: Les mer...

Samboers rett etter husstandsfellesskapsloven

Ved samboers død gir husstandsfellesskapsloven § 2 gjenlevende samboer rett til å overta boligeiendom, aksjeandel til aksjeleilighet, rett til å overta eller tre inn i andel av vanlig innbo mv. Rett til leierett følger husleielovens regler, jf. nedenfor om husleieloven § 8-2. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)