Pliktdelsarv

Som livsarving (barn) har du krav på pliktdelsarv på 2/3 av fars eller mors formue etter arveloven § 29. Barna til arvelataren (livsarvingene) arver likt dersom ikke annet fremgår av andre lovregler. Les mer...

Nærmere om pliktdelsarv

Barn kan som følge av pliktdelsreglene aldri gjøres helt arveløse av foreldrene sine etter norsk rett ved testament. Ved større formuer kan livsarvings arv kun begrenses til kr. 1.000.000,- ved testament. Hvis det ikke finnes testamentsarvinger, arver barn og barnebarn alt som første arveklasse med unntak av eventuell ektefelles arverett. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)