Livs- og dødsdisposisjoner

Utgangspunktet er at enhver kan gi bort hele sin formue i levende live, uten at arvelovens regler kommer inn på forholdet. Foreldre kan således i prinsippet gi bort hele sin formue til en av sine barn eller til fremmede, uten at det krenker reglene om pliktdelsarv eller krever testaments former. Ved disposisjoner gjort i levende live og som har realitet for giver mens han lever, uten å skulle oppfylles først etter vedkommendes død, snakker man om en såkalt livsdisposisjon. Les mer...

Nærmere om enkelte typetilfeller

Nedenfor følger enkelte eksempler fra rettspraksis på typetilfeller om gavedisposisjoner har hatt realitet i forhold til oppfyllelsen eller ikke: Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)