Privat skifte

Ved et privat skifte blir arvingene selv enige om fordelingen av arven i henhold til arvelovens regler om legalarv og i henhold til gyldig testament. Utfordringen vil der eventuelt knyttes til verdsettingen og hvem som skal overta enkelte gjenstander, dersom testamentet ikke sier noe om det. Dersom partene blir enige om verdifastsettelse og fordeling, kan man lage en privat skifteavtale som blir bindende for skifteoppgjøret mellom partene, jf. NOU 2007:16. Pkt. 1.5: Les mer...

Offentlig skifte

Hvis partene ikke klarer å enes om verdier og fordeling privat, kan partene gå veien om offentlig skifte for domstolene eller eventuelt søksmål. Les mer...

Utlodning

Utlodning gjelder reglene om hvem som skal få ting utlagt til seg (overta tingen). Dersom det er fastsatt i testament hvem som skal overta en ting, skal testamentet følges, med mindre tingens verdi krenker pliktdelsreglene eller ektefellearven Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)