Vedtakelse av standardvilkår

Standardvilkår er kontraktsvilkår som er utarbeidet på forhånd, og som tilsiktes anvendt i et ubestemt antall fremtidige, konkrete kontraktsforhold av en nærmere bestemt type. Det er gjerne større bedrifter som har mange kontraktspartnere daglig, slik som busselskap, turoperatører, NSB, fergeselskaper, nettbutikker mv. som benytter standardvilkår. Fordelen med standardvilkår er at avtaler kan inngås raskt og enkelt uten at større avtalevilkår må undertegnes for hver transaksjon. Les mer...

Standardvilkår i både tilbud og aksept

Standardvilkår må normalt henvises til i tilbudet av den som tilbyr en vare eller tjeneste mv. Det vil normalt være ansett som uoverensstemmelse mellom tibud og aksept etter avtaleloven § 6, dersom standardvilkåret først presenteres i en aksept som svar på tilbud, og avtale/vedtakelse vil da ikke ha kommet i stand uten at ”det nye tilbudet med standardvilkår” aksepteres. Dersom tilbyder ikke reagerer på standardvilkårene, og den aksepterende part har grunn til å tro at vilkårene er akseptert, vil standardvilkårene likevel kunne bli en del av avtalen også når de presenteres ved aksepten etter avtaleloven § 6 annet ledd. Dersom begge parter viser til egne standardvilkår i henholdsvis tilbud og aksept, vil det oppstå det som kalles ”battle of the forms,” der man må vurdere hvilke vilkår som er vedtatt ved motstrid gjennom tolking og utfylling. Konsekvensen kan også være at avtale ikke er inngått, eller at det etableres en tredje harmonisert regel ved motstrid. Les mer...

Fortolkning og sensur av standardvilkår

Selv om standardvilkårene er vedtatt vil det likevel kunne være at avtalevilkårene fortolkes innskrenkende til forbrukers gunst etter avtaleloven § 37. Avtaleloven § 37 ble gitt for å gjennomføre EUs forbrukerdirektiv 93/13 innenfor EØS, og ble gitt for å styrke forbrukervernet i all avtaletolking, der standardavtaler inngår. Avtaleloven § 37 nr. 1 og 2 supplerer regelen i avtaleloven § 36, når avtaleloven § 36 anvendes på standardavataler i forbrukerforhold. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)