Ugyldighet

Utgangspunktet i norsk rett er at inngåtte avtaler skal holdes mellom partene etter deres dispositive utsagn. Dispositive utsagn kan likevel anses som ugyldige, som følge av urimelig innhold, i strid med ærbarhet etter NL 5-1-2, bristende forutsetninger eller som følge av at det er forhold ved avtaleinngåelsen som tilsier at den ikke er uttrykk for partens egentlige autonome frie ærbare vilje. Eksempelvis ved svikaktig opptreden, feilskrift, skrømt, sinnsykdom eller tvang. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)