Om habilitetsmangler

Habilitetsmanglene går på den rettslige handleevne eller den enkeltes personelle kompetanse til å kunne inngå avtaler, som har sitt grunnlag i den private autonomi. Personer som på grunn av alder, sinnssvekkelse, sinnnsforstyrrelse eller sykdom bør ikke anses bundet til avtaler, ettersom de på grunn av liten livserfaring eller psyke selv ikke innser rekkevidden av forpliktelsene og kan inngå avtaler som er ufordelaktige for dem selv, og som begunstiger mottaker i urimelig grad. Samfunnet har derfor kommet til at avtaler som er begått av umyndige, umyndiggjorte og folk som var sinnsyke på avtaletidspunktet ikke skal være bundet av sine løfter. Les mer...

Umyndige

Umyndige omfatter både mindreårige og de umyndiggjorte, jf. vergemålsloven § 1 første ledd. De umyndiggjorte og personer under 18 år gammel er umyndige, og kan ikke inngå rettshandler. Les mer...

Om umyndiggjøring

Voksne over 18 år kan inngå avtaler med mindre de er umyndiggjort som følge av sinnsykdom, demens, rusproblemer mv. Det må imidlertid foretas en umyndiggjøring ved domstolene, for at man skal kunne miste sin rettslige handleevne. Dersom man ennå ikke er umyndiggjort formelt, men er sinnsyk mv. ved avtaleinngåelsen, vil avtalen likevel kunne bli ugyldig etter avtaleloven § 31 om utnyttelse av en annens lettsin, sinnsykdom osv., eventuelt etter generalklausulen i avtaleloven § 36 mv. Les mer...

Utnyttelse av sinnssykdom

Avtaleloven § 31 fastslår en regel om at en disposisjon som er motivert av sinnssykdom, avhengighetsforhold, lettsind eller høygradig åndssvakhet mv., er ugyldig. Ugydlighetsgrunnen er sterk dersom det er løftemottaker som har utnyttet løftegivers nødtilstand, lettssind mv. Dersom det er tredjemann som har gjort det, vil løftemottaker vinne rett bare dersom han er i aktsom god tro. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)