Avtaleloven § 33

Avtaleloven § 33 fastslår at et løfte er ugyldig dersom det vil stride mot redelighet eller god tro å gjøre løftet gjeldende på grunn av "omstendigheter som forelå" da løftemottaker ble kjent med løftet. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)