Avtalerevisjon

En avtale kan ved avtaleslutningen virke balansert og rimelig mellom partene. Imidlertid kan partene ikke fullt ut ha sett hvordan avtaleforholdet vil utvikle seg over tid eller ved endrede rammebetingelser, som følge av prisutvikling, offentlige reguleringer, konjekturer, personlige forhold mv. som etter hvert kan medføre at den annen part føler at det er urimelig tyngende å bli værende i kontraktsforholdet, til tross for at parten er forpliktet til å oppfylle kontrakten etter sitt innhold. Det foreligger da ikke forhold ved avtaleslutningen som skulle tilsi bortfall eller justering av avtalen, men etterfølgende forhold som innebærer at en avtale etter hvert vil bli urimelig og må endres. Les mer...

Avtalerevisjon ved justering av vederlag

Avtaleloven § 36 kan brukes til å justere et vederlag som både er for lavt og for høyt. De fleste justeringer av avtaler som har vært i rettspraksis (avtalerevisjon) har vært relatert til urimelig høyt eller urimelig lavt vederlag. Det er ikke alltid at partene ved avtaleinngåelsen har tatt hensyn til etterfølgende forhold som er synbare, som prisutvikling, valutautvikling, aksjemarkedet, obligasjonsmarkedet mv. Særlig eldre avtaler med langsiktig eller evigvarende varighet kan ha begrensninger i forhold til å forutse en rimelig pris i forhold til motytelse på lang sikt. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)