Re integra tilbakekall

Utgangspunktet er at norsk avtalerett bygger på løfteprinsippet, som innebærer at et løfte er bindende innenfor den akseptfrist som gjelder. Imidlertid kan man trekke tilbake et løfte som dispositivt utsagn under visse omstendigheter, slik at man ikke blir bundet av løftet, såfremt løftemottaker ikke har innrettet seg etter tilbudet/løftet. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)