Forskjellen på foreldreansvar og daglig omsorg

I barnefordelingssaker blandes ofte begrepene foreldreansvar og daglig omsorg. Foreldreansvar er å ha ansvar for oppdragelsen (rett og plikt), hvilket også gir rett til å være med og bestemme om personlige beslutninger for barnet, samt ha rett til informasjon om barnet. Les mer...

Foreldreansvaret

Reglene om foreldreansvar følger av barneloven § 30, som lyder: Les mer...

Daglig omsorg (der barnet bor fast)

Med begrepet ”barnets faste bosted”, menes det sted der barnet bor fast hos en av foreldrene. Det følger ulike rettsvirkninger med hvor barnet bor fast, blant annet bestemmelsesretten, den såkalte bostedsmyndigheten. Den av foreldrene som barnet bor fast hos har beslutningsmyndigheten selv om foreldrene har felles foreldreansvar, og kan ta avgjørelser som gjelder ”vesentlege sider av omsuta for barnet”, jf barneloven § 37. Barneloven § 37 lyder slik: Les mer...

Avtale om delt omsorg

Barneloven § 36 retter seg mot hvor barnet skal bo fast. Bestemmelsen ble endret ved lov av 20.juni 2003. nr 40, og trådte i kraft 1. april 2004. Bestemmelsen tilsvarer den tidligere barnelovens § 35a, annet ledd, med noen mindre språklige endringer. Etter denne bestemmelsen er utgangspunktet at foreldrene har full avtalefrihet med hensyn til hvor barnet skal bo fast, og at de kan avtale at barnet bor fast hos begge – delt bosted. Det er sikker rett at denne avtalefriheten er positiv og det er ingen offentlig kontroll med slike avtaler, slik det er i flere andre nordiske land . Barnelovens § 36 lyder i dag slik: Les mer...

Bestemmelsesretten ved daglig omsorg

Barneloven § 37 retter seg mot avgjørelser som kan treffes av den som barnet bor fast med, og har en slik ordlyd: Les mer...

Delt bosted

Med delt bosted menes en ordning der barnet bor fast både hos mor og far etter samlivsbrudd mellom foreldrene. Etter barneloven § 36 er utgangspunktet at foreldrene har full avtalefrihet med hensyn til hvor barnet skal bo fast, og at de kan avtale at barnet bor fast hos begge – delt bosted. Det er sikker rett at denne avtalefriheten er positiv og det er ingen offentlig kontroll med slike avtaler, slik det er i flere andre nordiske land. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)