Utenrettslig avtale

Ved tvist om daglig omsorg, samvær eller foreldreansvar er det ikke nødvendig å bringe saken inn for domstolene. Foreldrene kan når som helst lage en privat avtale om hvem som skal ha omsorgen, om delt foreldreansvar og om samvær. En slik privat avtale vil som utgangspunkt ikke kunne håndheves ved tvang hos Namsmannen, slik en dom kan. Sånt sett forutsetter en privat avtale uten tvangskraft samarbeid mellom foreldrene i forhold til avtalens gjennomføring. Dersom den ene part angrer seg, og ikke gjennomfører den utenrettslige avtale, vil det likevel være et moment av betydning dersom man velger å gå til sak for å få et tvangskraftig rettskrav på samvær eller daglig omsorg. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)