Foreldrenes underholdsplikt

Begge foreldre har uavhengig om de lever sammen eller ikke felles underholdsplikt for felles barn. Underholdsplikten er nedfelt i barneloven § 66: Les mer...

Barnebidrag (fostringstilskott)

Plikten til å betale barnebidrag (fostringstilskott på nynorsk) tilligger den forelder som ikke bor sammen med barnet, eller begge dersom ingen bor sammen med barnet. Plikten følger av barneloven § 67 som lyder: Les mer...

Offentlig fastsettelse av barnebidrag

Dersom foreldrene ikke blir enige kan den forelder med daglig omsorg, kreve barnebidraget fastsatt av det offentlige ved NAV. Dersom mor eller far ønsker at NAV skal fastsette eller endre barnebidraget, skal det betales gebyr til staten som fordeles på begge. NAV tar et rettsgebyr på 1.690 kroner for å fastsette bidrag, som utgjør 845 kroner hver i gebyr. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)