Samværssabotasje og avlysing av samvær

Samværssabotasje er at avtalt samvær ikke skjer til avtalt tid, når det ikke finnes en rimelig grunn til det. Normalt er det den med daglig omsorg som på grunn av personkonflikt ikke leverer barnet til samvær til avtalt tid. Imidlertid er det i utgangspunktet også sabotasje av samværsretten (som barnet har) om den forelder som skal ha barnet til samvær, ikke møter eller stiller opp i henhold til ordningen. Les mer...

Reaksjoner ved sabotasje (Tvangsmulkt)

Som en konsekvens av at barnet ikke er part i en avtale med tvangskraft, dom eller rettsforlik, kan det ikke anvendes tvangsmidler direkte overfor barnet. Samværsretten kan ikke tvangsfullbyrdes ved at den som har rett til samvær eller namsmannen, henter barnet. Henter du barnet selv, vil det være ulovlig selvtekt. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)