Generelt (bekymringsmeldinger)

Barnevernloven § 4-2 inneholder en regel som sier at barneverntjenesten snarest, og senest innen en uke, skal gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser etter barnevernloven § 4-3. Les mer...

Saksbehandling, hjemmebesøk, andre undersøkelser, avslutning av sak

Fra den dagen barneverntjenesten mottar en melding, har de 1 ukes frist på å konkludere meldingen til undersøkelse eller henleggelse. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)