Privat plassering i fosterhjem § 4-7

Barnevernloven § 4-7 omhandler private plasseringer. Med det menes at barnets foreldre selv plasserer barna hos slektninger, venner eller bekjente, og barnevernet har i barnevernloven § 4-7 hjemmel til å godkjenne en slik plassering. Les mer...

Tvungen plassering

Et barn kan også etter barnevernloven § 4-24 tvangsplasseres uten at det foreligger grunnlag for påvist omsorgssvikt dersom barnet har vist alvorlige atferdsvansker. “§ 4-24. Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke. Et barn som har vist alvorlige atferdsvansker - ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet - ved vedvarende misbruk av rusmidler eller - på annen måte kan uten eget samtykke eller samtykke fra den som har foreldreansvaret for barnet, 1 plasseres i en institusjon for observasjon, undersøkelse og korttidsbehandling i opptil fire uker, eller i den kortere tid som er fastsatt i vedtaket.Ved nytt vedtak kan plasseringstiden forlenges med opptil fire nye uker. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)